BANAŚ, Banaś, Marian Banaś, NIK, Prezes NIK, dymisja Banasia , PiS BANAŚ, Banaś, Marian Banaś, NIK, Prezes NIK, dymisja Banasia PiS BANAŚ, Banaś, Marian Banaś, NIK, Prezes NIK, dymisja Banasia PiS
 
#MUREM ZA BANASIEM!
 
     
 

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej tzw. “wrzutkami” o możliwych  jakichkolwiek powodach podania się do dymisji w pełni legalnie i praworządnie wybranego, urzędującego Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Pana Mariana Banasia, oświadczamy:

My, Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, my, Ludzie Polscy, w pełni ufamy urzędującej, posiadającej olbrzymi społeczny mandat zaufania Władzy, która nigdy się dotąd nie pomyliła, nigdy się nie pomyli, dokonywała i dokonuje tylko odpowiedzialnych wyborów, a wszystkie jej służby działają od niepamiętnych czasów aż po dziś dzień bez najmniejszego zająknięcia i bez zarzutu, o czym wielokrotnie nas publicznie zapewniali urzędnicy państwowi! Pana Mariana Banasia na to zaszczytne stanowisko powołał przecież w pełni legalnie Marszałek Sejmu, za pełną zgodą Sejmu, a nastepnie Senatu Rzeczypospolitej >>>!

Dlatego właśnie nie zgadzamy się i nigdy nie zgodzimy z wywieraniem jakichkolwiek podłych, nikczemnych nacisków i kierowania bezprawnych gróźb pozbawienia legalnie obsadzonego urzędu, przez rozmaite, inspirowane przez określone, przestępcze kręgi, podejrzane i z całą pewnością niespełna rozumu, lewackie i jeszcze gorsze kreatury polityczne!

Pan Marian Banaś jest Prawdziwym Patriotą, Człowiekiem niezwykłej, kryształowej Uczciwości, o czym wielokrotnie nas publicznie zapewniali urzędnicy państwowi, On sam też również zapewniał wielokrotnie! Niech nikt nie śmie kwestionować kryształowej osobowości Pana Mariana Banasia, kto jest bez grzechu najmniejszego - niech pierwszy rzuci kamieniem - w siebie! I żadne perfidno-szydercze uśmieszki, drwinki z Wielkiego Człowieka, ani machinacje urzędniczo-kolesiowskie nie pomogą! Uczciwość i Prawda zawsze zwycięży!

Przypominamy z mocą, iż prezes NIK Marian Banaś zasiada - nieprzypadkowo, a z racji najwyższych moralnych kompetencji - w Radzie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, im. Lecha Kaczyńskiego, wspólnie z m. in. Panem Mariuszem Kamińskim, koordynatorem Służb Specjalnych - od wielu lat będącej kuźnią kadr instytucji państwowych. "Prezydent Lech Kaczyński uważał, że absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej powinni stanowić elitę kadry urzędniczej w Polsce. Elitę, która zreformuje administrację publiczną, a tym samym przyczyni się do budowy profesjonalnego i sprawnie działającego państwa" - mówiła jakiś czas temu ówczesna premier Beata Szydło. A członkowie rady stoją, jak wiadomo, na straży praworządności i swoją nieskazitelną postawą gwarantują najwyższy możliwy poziom szkolenia tych kadr >>>

Pan Marian Banaś walczył, jak lew ze Złem, doprowadził m. in. do likwidacji wszystkich mafii, w tym watowskiej, w Polsce, i to niejeden raz! Oczywiście - określonym czynnikom, beneficjentom tych kryminalnych machinacji jest to bardzo nie w smak, przeto najzupełniej zrozumiałym jawi się autentyczny fakt kierowania wobec skromnej, Wielkiej Postaci Pana Mariana Banasia ohydnych, bezpodstawnych ataków, szkalowania Jego postaci, kłamliwych i oszczerczych zarzutów i insynuacji, o czym wielokrotnie nas publicznie zapewniali urzędnicy państwowi! Jednakże w skrajnie mylnym błędzie znajdują się ci łatwowierni, którym roi się ich zwyrodniałej, wykoślawionej lewackością wyobraźni: tak uczciwego człowieka nie można tak po prostu przegonić z legalnie zajmowanego, bardzo ważnego urzędu!

Popieramy Pana Mariana Banasia we wszystkim, co robi i wyrażamy gorące oczekiwanie trwania w swojej ważnej misji i z całkowitym spokojem oczekujemy na spektakularne zakończenie tej niebywale bulwersującej akcji wymierzonej w jednego z najbardziej uczciwych ludzi w naszym kraju. Równolegle oczekujemy ze strony wszystkich odpowiedzialnych państwowych czynników ostatecznego i natychmiastowego rozwiązania kwestii każdej podejrzanej kreatury, szczególnie, jeśli dotyczyć to ma Najgłupszych Osób w Państwie, która z najniższych, wiadomych pobudek szkaluje Pana Mariana Banasia! W ostatnich dniach z najwyższym zażenowaniem mogliśmy m. in. obserwować rozmaitych notorycznych kłamców, którzy butnie twierdzili, że Pan Prezes Marian Banaś poda się do dymisji wczoraj, przedwczoraj, że poda się do dymisji tydzień temu, a nawet - sic! - że Pan Prezes Marian Banaś nigdy nie istniał! To niedopuszczalne, by tak bezkarnie łgać publicznie! To obraża naszą inteligencję i nasze uczucia! Nigdy nie będzie przyzwolenia na takie dziadostwo! Podobnie można się było w mediach natknąć na humorystyczno-odrażające fantazje nt. snucia jakichś “planów” oznaczanych kolejnymi literami obcego alfabetu: C, D, planów XYZ, XXL, a nawet - o umysłowa zgrozo - planów  ABC i CBA!

Jest oczywista oczywistością, że Pan Marian Banaś nie miał i nie ma jakiegokolwiek planu, ani tym bardziej powodu podania się do dymisji, o czym wielokrotnie nas publicznie zapewniali urzędnicy państwowi - i na szczęście nie zamierza ulec tej potwornej, całkowicie bezprawnej hucpie, zgodnie z dającym odpór wszystkim wrażym czynnikom i niszczycielom Ustroju Państwa oświadczeniem NIK >>>, zamieszczonym na stronie Urzędu przez legalnie wybranego Pana Prezesa Mariana Banasia! 

Nikt moralnie uczciwy nie może pozostać obojętnym na krzywdzące insynuacje, które niszczą dobre imię tego nieskazitelnego Człowieka! W oczywistą i słuszną obronę Pana Mariana Banasia angażuje się coraz więcej szacownych gron i instytucji >>>. Zaangażujmy się, jak należy, wszyscy! Warto być przyzwoitym i stawać po stronie słabego, zaszczutego, opluwanego! Psy szczekają, a karawana jedzie dalej, do celu, do Nowej Polski, do Lepszego Jutra!

Brawo, Panie Prezesie NIK! Niech Pan się nie da nikomu zastraszyć! Niech Pan kontroluje, sprawdza, robi porządki! Jeśli nie Pan - to, na miłość boską, na rany Chrystusa, naszego Pana i Króla, KTO??? Miejmy nadzieję, że szybko posypią się tak potrzebne kontrole i wkrótce wszyscy zastraszający, naciskający i szkalujący znajdą swoje właściwe miejsce: będą odbywać wieloletnie wyroki za swoje czyny! Wykazał się Pan i wykazuje cały czas najwyższą odwagą cywilną i to Pan właśnie posiada wszelkie moralne kompetencje, aby przetrwać te haniebne akty nikczemych malutkich zawistników, obrzucanie błotem i wyjść zwycięsko spomiędzy rzucanych na Pana kalumni! Prosimy zatem - trwać na stanowisku i, zgodnie z rotą ślubowania - w dalszym ciągu przykładnie dochowywać wierności postanowieniom Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a powierzone obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością. 


Z wdzięcznością i oddaniem:

Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, listopad 2019